roQs
Slide_3
Slide_2
Slide_1
RoQs is een onafhankelijk opererend adviesbureau met keuring- en onderzoeksfaciliteiten. Wij bieden deskundigheid op een breed gebied van verhardingen. Wij verlenen diensten aan alle overheden en private partijen, die tot taak hebben verhardingen te beheren, te ontwerpen, aan te leggen of te onderhouden. Onze producten kunnen worden onderscheiden in diverse vormen van ondersteuning, waarbij de gehele levenscyclus van een wegverharding aan de orde komt.

 


Missie RoQs BV

RoQs BV richt zich op klanten die mee helpen om ons wegennet in stand te houden en te verbeteren waar mogelijk. Vanuit onze kennis en ervaring op het gebied van verhardingen staan wij u terzijde om projecten tot een goed einde te brengen, uw kennis over verhardingen te vergroten en nieuwe wegen in te slaan om innovaties mogelijk te maken. Zo werken wij samen aan een betere infrastructuur voor Nederland en haar omgeving.

Dat doen we op eigen kracht met onze gedegen kennis, ruime ervaring en een compacte organisatie. Kennis is ontwikkeling en wij dragen dat uit naar onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. We doen dat integer, professioneel, klantgericht en met een hoog serviceniveau. Vandaar ons motto: RoQs, een weg met toekomst!

Onze ambitie

Wij zijn een toonaangevend klantgericht adviesbureau en herkenbaar in de markt als slagvaardige partner voor alle weg gerelateerde vraagstukken. Als ze maar met asfalt, beton en elementen te maken hebben! Dat doen we niet zomaar, het moet resultaat opleveren voor onze opdrachtgevers en natuurlijk voor de maatschappij.

 


ONDERHOUD IS DUURZAAM

Verhardingen in ons land zijn belangrijke pijlers onder de Nederlandse economie. De dynamiek van transport en logistiek zorgt voor een eindeloze belasting op ons wegennet. Zonder beweging staat alles stil, dus wij zorgen samen voor een goede conditie van de wegverhardingen. Zo kunnen we blijvend profiteren van ons distributienetwerk en brengt het ons behalve welvaren ook nog eens van A naar B(eter). RoQs BV helpt bij het instandhouden van het wegenareaal door onderzoek en advies op het gebied van verhardingen. Dat is een vak apart. Wij nemen ons vak serieus en ondersteunen u op het gebied van beheer en onderhoud, veiligheid en comfort, beschikbaarheid en beheersbaarheid van de wegen. Dat is belangrijk voor de weggebruiker en evenzeer voor de beheerder. Wij staan voor dienstverlening op een hoog kwaliteitsniveau. Dat mag u van ons verwachten!